Wilt u meer weten?telefoonBel: 073 551 8702

Voegen

Aanbrengen nieuwe voegen

Voegen

Over het algemeen hebben voegen een levensduur die tussen de 20 en 30 jaar ligt. Bij versleten voegen gaan wij deze eerst uithakken.

Er zijn verschillende soorten voegen. In grote lijnen worden voegen platvol, terug liggend of verdiept aangebracht.

Platvolle (geborstelde) voeg

We spreken over een geborstelde (platvol)voeg op het ogenblik dat er met behulp van een borstel of een kam een bepaalde textuur in de voeg wordt gecreëerd. Deze manier van werken zorgt er voor dat een geborstelde voeg wat ruwer oogt. Mede omwille van deze reden wordt ze zeer frequent toegepast bij woningen waarbij de eigenaars een klassieke, authentieke uitstraling willen realiseren. In principe kan er dus worden gesteld dat er bij een geborstelde voeg wordt uitgegaan van een gewone platvolvoeg, maar welke dan wel wordt bewerkt met een borstel of kam waardoor er een meer ruwe textuur ontstaat.

Terug liggende voeg

Deze voeg lijkt erg op de platvolvoeg, maar hier ligt het voegwerk iets terug binnen de stenen. De lintvoegen en de stootvoegen liggen even ver terug. Hierdoor ontstaat een lichte schaduwwerking in de muur, waardoor het beeld levendiger wordt. En het karakter van de steen wordt extra geaccentueerd.

Doorgestreken voeg

De platvol gladde voeg, ook wel het doorgestreken voegwerk genoemd, kenmerkt zich door het feit dat de voegspecie na het inzetten nog een keertje extra wordt aangedrukt in de voeg. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van een gladde(re) afwerking. 

Impregneren

Om de levensduur van de voegen aanzienlijk te verlengen adviseren wij deze te impregneren.

Overige diensten • Renoveren